Контакти


Адреса для кореспонденції

Організаційному секретареві, кафедра САУЕ, ІЕЕСУ, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, учбовий корпус №2, кім. 407, м. Кременчук Полтавської обл., 39600.

Організаційні секретарі:

Зачепа Наталія Василівна
Ковальчук Вікторія Григорівна

Телефон: (098) 223-22-90; Факс: (05366) 3-60-00;

Електронна пошта: esmo.krnu@ukr.net