Контакти


Адреса для кореспонденції

Організаційному секретареві, кафедра АКІТ, ІЕЕСУ, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., 39600.

Контактні телефони організаційних секретарів:

тел. (0536) 3-00-50; факс: (05366) 3-60-00;

моб. (068) 965-81-49 (Герасименко Ольга Вячеславівна);

моб. (097) 232-42-95 (Гордієнко Наталія Олександрівна)

Електронна пошта: esmo.krnu@gmail.com