Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Шумський Е., магітрант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Розробка системи керування роботом-маніпулятором на базі EV3 комп'ютерні технології в освіті та виробництві 08.10.20
2 Ганзевич І., Балюк С., магітранти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Розробка малогабаритного лабораторного стенду з дослідження слідкуючих систем енергетика та енергетичні системи 08.10.20
3 Ю.О. Ромасевич д.т.н, доцент, В.В. Макарець аспірант Національний університет біоресурсів і природокористування України СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА РУХУ СИСТЕМИ «КРАН-ВАНТАЖ» електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 06.05.20
4 Желінський М. М., асистент, Димко С. С. к.т.н., старший викладач, Cенюк М. Ю., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ НЕПРЯМОГО ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛЕОРІЄНТОВАНИМ АСИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ З КОМПЕНСАЦІЄЮ СТРУМУ НАВАНТАЖЕННЯ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 15.04.20
5 Н. А. Руденко, асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ВИТІСНЕННЯ СТРУМУ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 09.04.20
6 Закладний О.О., к.т.н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Діагностування стану електричних двигунів насосних установок діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 02.04.20
7 Власенко Р.В., асистент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВИХ ІНВЕРТОРІВ З КРОС-ВЕКТОРНОЮ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ енергетика та енергетичні системи 01.04.20
8 Хворост М.В., д.т.н., професор, Воронов Р.В., асистент Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Аналіз тягових електромеханічних систем з живленням двох двигунів від одного інвертора електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 28.03.20
9 Бондаренко С.С., асп., Бялобржевський В.О., к.т.н., доц. Замкнена система регулювання напруги послідовного фільтра енергетика та енергетичні системи 21.03.20
10 Романов В.В., студент, Артеменко А.М., старший викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз причин виходу з ладу тягового електропривода залізничного електрорухомого складу електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.03.20
11 Озірський В. М., Жорняк Л.Б. к.т.н., доц. Національний університет "Запорізька політехніка" Аналіз зовнішньої ізоляції опто-волоконного трансформатора струму 35 КВ електричні машини та апарати 18.03.20
12 Тодоров О. В., Бялобржеський О. В. к.т.н. доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження складових потужності трифазного трансформатора тягової підстанції 10кВ енергетика та енергетичні системи 17.03.20
13 Торопов А.В., к.т.н., доц., Торопова Л.В., асс., Набок С.С., студ. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського" Квазіоптимальне керування завантаженням конвеєра із урахуванням впливу задатчика інтенсивності електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 17.03.20
14 Жорняк Л.Б., к.т.н., доц., Филимоненко А.В., Яцура С.Ю. Національній Університет "Запорізька Політехніка" Оптоелектронний трансформатор струму на 110-150 кВ електричні машини та апарати 05.03.20
15 Казанський С.В., к.т.н., доц., Моссаковський В.І., асп. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Щодо визначення сталої часу нагріву ізоляції обмоток силових оливних трансформаторів електричні машини та апарати 28.02.20
16 Сулим А.О., к.т.н., Мельник О.О., Хозя П.О., к.т.н., старший дослідник Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" (ДП "УкрНДІВ") Визначення раціонального режиму ведення поїзда метрополітену на заданій ділянці електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 17.02.20
17 Д. І. Хвалін, к.т.н., в.о. ученого секретаря Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Дослідження ефективності екранування торцевої зони осердя статора потужного турбогенератора електричні машини та апарати 29.01.20