Оргкомітет конференції

Голова

Чорний О.П. - д.т.н., професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ, Кременчук.


Заступник голови

Родькін Д.Й. - д.т.н., професор кафедри систем автоматичного управління та електроприводу КрНУ, Кременчук.

Члени оргкомітету:

Зачепа Ю.В. - к.т.н., доцент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу;

Огарь В.О. - к.т.н., доцент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу;

Організаційні секретарі:

Зачепа Н.В. - асистент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу;

Ковальчук В.Г. - асистент кафедри систем автоматичного управління та електроприводу;