Реєстрація учасників конференції:

* -- поля для обов`язкового заповнення

*Автори та організації:
(Іванов П.І., к.т.н., доц., Петров Р.К., к.пед.н., доц.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сидоров Д.А., технічний директор
НПО "Альтаір")

*Аuthors and organizations:
(Ivanov P., PhD(Tech.), Petrov P., PhD(Ped.)
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University
Sidorov D., technical director
SPO "Altair ltd.")

*Назва статті :


*Paper title :


Тематичний напрям :


Файл:(ім`я файла обов`язково латинськими літерами)Контактна інформація
*Моб.телефон :

*E-mail :


*Захист від спаму :
4 + 1 =